Tư vấn bán hàng

Tư vấn bán hàng

0985 818 227
Hotline hỗ trợ

Hotline hỗ trợ

024 3951 8242

Danh sách sản phẩm

Bể hải sản 3 tầng

Liên hệ

Gồm 3 tầng:

Tầng 1 có 2  ngăn

Tầng 2 có 5 ngăn

Tầng 1 kích thước rộng 80cm

Tầng 2 kích thước rộng 60cm

Tầng 3 kích thước rộng 40cm