Tư vấn bán hàng

Tư vấn bán hàng

0985 818 227
Hotline hỗ trợ

Hotline hỗ trợ

024 3951 8242

Danh sách sản phẩm

Bể hải sản hình cong 3 tầng

Liên hệ

Kích thước thông dụng: 2m, 2m5, 3m. (Thiết kế và thi công theo kích thước yêu cầu)

Bao gồm hệ thông sục sên, máy bơm đường ống chạy quanh bể..V. V.